Zespół szkolno-przedszkolny

Projekt rozbudowy i nadbudowy zespołu szkolno-przedszkolnego.

Skład zespołu: trzy konstrukcyjnie niezależne obiekty, istniejący budynek szkoły wraz z halą sportową oraz nowoprojektowany budynek jadalni.

Lokalizacja: Moszczanica k. Żywca

Ilość kondygnacji:

  • 2 nadziemne

Powierzchnia użytkowa: 1700m2

Zakres prac: projekt budowlany, projekt wykonawczy

Zespół szkolno-przedszkolny