Nadzory inwestorskie i kierowanie budowami

Świadczymy kompleksowe czynności nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej. Czuwamy nad Państwa inwestycją od początku przedsięwzięcia poprzez jego realizację po sam odbiór techniczny. Zapewniamy rzetelne i fachowe sprawowanie kontroli na budowie, a także prowadzenie dokumentacji budowy. Obejmujemy nadzór nad zgodnością wykonania z dokumentacją techniczną, jakością robót, a także nad realizacją harmonogramów. Podczas trwania inwestycji służymy doradztwem technicznym.

KoMARS | PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -MARCIN SŁOWIK