adaptacje projektów typowych

Biuro KoMARS oferuje adaptacje gotowych projektów, które obejmują:

  • dostosowanie projektu do decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania;
  • wykonanie planu zagospodarowania terenu;
  • sprawdzenie konstrukcji pod względem normy obciążenia wiatrem, śniegiem i weryfikacja strefy przemarzania;
  • wykonanie adaptacji rysunków technicznych projektu gotowego (naniesienie zmian uzgodnionych z Inwestorem);
  • adaptacje branżowe projektanta instalacji elektrycznych,
  • adaptacje branżowe projektanta instalacji wodnokanalizacyjnych i centralnego ogrzewania;
  • przygotowanie dokumentacji w ilości i w zakresie niezbędnym do uzyskanie pozwolenia na budowę;
  • nadzorowanie formalności prawnych w organach architektoniczno-budowlanych, aż do uzyskania pozwolenia na budowę
KoMARS | PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -MARCIN SŁOWIK